TENNIS!

TENNIS!

Voor dit prachtige Tennismagazine, dat 7 keer per jaar uitkomt, doen wij het bladmanagement en de promotie. Wij verzorgen tevens de advertentieverkoop en organiseren wij de totstandkoming van de commerciële en redactionele inhoud. Samen met de uitgever bedenken we ook nieuwe rubrieken waar we de lezers mee verrassen! Tennis! hét magazine is ontstaan uit de bladen Tennis magazine (voorheen van de KNLTB) en Tennis Journaal.